Τον Σεπτεμβρη οι πρωτες νεες αστυνομικες ταυτοτητες

Δημοσιεύθηκε Τετάρτη, 20/06/2012 σε Ελλάδα www.lawnet.gr

Η έκδοση νέων αστυνομικών ταυτοτήτων στη θέση των παλαιών αφορά Έλληνες πολίτες, είτε διαμένουν στο εσωτερικό της χώρας, είτε στο εξωτερικό είναι πλέον γεγονός. Η έκδοση νέων ταυτοτήτων αποφασίστηκε στο πλαίσιο υιοθέτησης και εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 2252/2004 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η διαδικασία αντικατάστασης των παλαιών αστυνομικών ταυτοτήτων με τις καινούργιες αναμένεται να ξεκινήσει από το φθινόπωρο και μετά και θα υλοποιηθεί σταδιακά με τρόπο που θα καθορίσει η Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, ανά χρονολογική σειρά έκδοσης και με αλφαβητική σειρά. Προτεραιότητα θα δοθεί στους κατόχους αστυνομικών ταυτοτήτων με παλαιότερες χρονολογίες έκδοσης, ενώ τα παλαιά δελτία αστυνομικής ταυτότητας θα ισχύουν μέχρι και την αντικατάστασή τους από τα καινούργια.