Νεος Νομος για την επεξεργασια δεδομενων προσωπικου χαρακτηρα και την προστασια της ιδιωτικης ζωης στον τομεα των ηλεκτρονικων επικοινωνιων.

Δημοσιεύθηκε Πέμπτη, 19/07/2012 σε Νομικά θέματα

Πρόσφατα ενσωματώθηκε στο Ελληνικό Δίκαιο η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/136/ΕΚ που αφορά στην τροποποίηση της οδηγίας 2002/58/ΕΚ σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Η ενσωμάτωση πραγματοποιήθηκε μέσω του N. 4070-2012 (Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις), ο οποίος με τη σειρά του τροποποιεί τον ισχύοντα Ν. 3471-2006  (περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών). Πρόσφατα, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ανάρτησε στο website της σχετική ενημέρωση, στην οποία κατ’ αρχήν περιγράφεται η σχετική αλλαγή στο νομικό πλαίσιο, ενώ παράλληλα περιγράφονται τρόποι λήψης της συγκατάθεσης του χρήστη, (δείτε σχετικά http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,146950&_dad=portal&_schema=PORTAL).