Οι προϋποθεσεις για την εισπραξη οφειλων σε βαρος του Δημοσιου

Δημοσιεύθηκε Τρίτη, 28/08/2012 σε Οικονομία www.forin.gr

Παρά το γεγονός ότι είναι διάχυτη στις μέρες μας η πεποίθηση ότι η πολιτεία λαμβάνει μέτρα και ψηφίζει νομοθετικές ρυθμίσεις-παρεμβάσεις αποκλειστικά για την είσπραξη οφειλών των ιδιωτών προς το Δημόσιο, άνευ φυσικά όρων και προϋποθέσεων, στα πλαίσια της μεταρρύθμισης του φορολογικού δικαίου της χώρας, με την επίκληση της αδήριτης ανάγκης για εισροή εσόδων στα ταμεία του Δημοσίου, πρόσφατα τέθηκε σε εφαρμογή, δυνάμει της υπ’ αριθμ. ΠΟΛ 1175/10.8.2012 Εγκυκλίου του Υφυπουργού Οικονομικών, νέα ρύθμιση κατά την οποία το Δημόσιο θα ζητά πλέον εγγυητικές επιστολές, ισόποσες με τις απαιτήσεις των δικαιούχων, προκειμένου να εκταμιεύσει χρηματικές απαιτήσεις σε βάρος του που απορρέουν από δικαστικές αποφάσεις οι οποίες δεν έχουν καταστεί αμετάκλητες ή από διαταγές πληρωμής που έχουν προσβληθεί ενδίκως. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δικαιούχοι, σύμφωνα με την ανωτέρω ρύθμιση, δεν θα εξοφλούνται από τις αρμόδιες εφορίες εάν δεν προσκομίζουν τις εγγυητικές επιστολές, έτσι ώστε να διασφαλίζονται αποτελεσματικότερα τα συμφέροντα του Δημοσίου. Η σχετική διάταξη, η οποία περιελήφθη στον νόμο 4072/2012 για τις «ρυθμίσεις θεμάτων Νομικού Συμβουλίου του Κράτους», ψηφίστηκε τον περασμένο Απρίλιο από την κυβέρνηση Παπαδήμου και τίθεται τώρα σε εφαρμογή από το υπουργείο Οικονομικών. Αναμένεται δε ο έλεγχος της νομιμότητας μιας τέτοιας ρύθμισης.