Αρχείο ανά ημέρα: 14 Σεπτεμβρίου 2012

H ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δημοσιεύθηκε Δευτέρα, 03/09/2012 σε Νομικά θέματα

Στα πλαίσια της πολύπλοκης και περίπλοκης σχέσεως μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου και των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων εκατέρωθεν που αναπτύσσονται και συνυπάρχουν καθημερινά, προέκυψε ένας καινοφανής στα ελληνικά εργασιακά ήθη, (που διογκώθηκε βέβαια την τελευταία δεκαετία), θεσμικός κυρίως προβληματισμός που αφορά περισσότερα