Αρχείο ανά ημέρα: 14 Σεπτεμβρίου 2012

ΚΑΚΕΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΗ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ

Δημοσιεύθηκε Πέμπτη, 18/04/2013 σε Αθλητισμός

  Ο αθλητισμός, κατά τη ρύθμιση του άρθρου 16§9, εδάφιο α’ του Συντάγματος, τελεί υπό την «ανώτατη εποπτεία» του Κράτους, εφόσον προβλέπεται και επιβάλλεται ρητώς η κρατική εποπτεία, δηλαδή ένας συνταγματικά διασφαλισμένος έλεγχος νομιμότητας, (όχι σκοπιμότητας) πάνω στις διάφορες αθλητικές περισσότερα